Kikaren – jägarens bästa vän

I hundratals år har jägare använt sig av kikare under jakten. Kikaren är inte bara ett hjälpmedel, för ett gott jaktresultat är den en absolut nödvändighet. Och mycket har hänt med kikare sedan de började användas. Principen är densamma, men variationerna är många, och kvaliteten varierande.

Den klassiCustom-AR-Accessories-Leadska kikaren

Den klassiska kikaren har funnits med länge. Principen är densamma som för ett mikroskop eller ett par glasögon. En eller flera slipade optiska linser ger användaren möjlighet att titta på sin omgivning ur ett förstorat perspektiv. Hur förstorat det är beror på antalet linser, linsernas tjocklek och hur de är slipade. Den vanligaste formen av kikare idag har två cylindrar som sitter ihop med varandra.

Mörkerkikaren

Vid jakt i skymning och mörker är mörkerkikaren ett helt nödvändigt tillbehör. Genom elektronisk ljusinvertering tillåts användaren titta rakt ut i mörkret och se omgivningen ur ett upplyst perspektiv. Perspektivet är fortfarande mycket mörkare än vid dagsljus, och har vanligtvis en grön ton. Precis som med den klassiska kikaren har mörkerkikaren förstås också slipade linser, som tillåter användaren att se en förstorad version av verkligheten – men även i mörker.

Värmekikaren

Värmekikaren är en av de nyare medlemmarna i kikarfamiljen, och har snabbt blivit en mycket populär sådan. Precis som med värmekameran, registrerar värmekikaren objekt som utsöndrar mer värme än sin omgivning, således vanligtvis levande varelser. Vid jakt både i ljus och mörker, men framförallt i mörker, kan värmekikaren vara ett obetalbart tillbehör. I svarta ljusförhållanden kan det vara praktiskt omöjligt för det mänskliga ögat att upptäcka rörelse, framförallt på längre avstånd. Värmekikaren kan då snabbt bli till ens bästa vän. I kombination med mörkerkikaren är värmekikaren en mycket stor tillgång vid jakt i skymning och mörker, men även i dagsljus kan den vara oerhört användbar.

Så innan du ger dig ut på jakten, se till att ta med rätt kikare för just dina behov!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *